Start A Petition
 
 

Lam Thuy

San Diego, CA, USA
female, age 85
Joined May 16, 2014
What I Want to Do:
Causes:
Activities:


 
Những cách thức chọn mua hoặc thực hiện những món ăn ngon cho gia đình bạn

PhÆ°Æ¡ng thức thá»±c hiện chế biến những món ngon má»—i ngày và những món ăn ngon hằng ngày rất quan trá»Âng cần thiết nhằm mang lại những giá trị dinh dưỡng cÅ©ng nhÆ° giúp ích cho sá»± phát triển tăng trưởng toàn diện nhất cho trẻ em và những thành viên khác trong gia Ä‘ình bạn. Nhu cầu thá»±c hiện chá»Ân mua hoặc chá»Ân những món ăn tÆ°Æ¡i ngon nhất nhằm mang đến những giá trị dinh dưỡng tốt nhất cho thai phụ trong suốt thá»Âi gian mang thai cÅ©ng rất quan trá»Âng và còn mang đến những gì tốt nhất cho bé yêu của bạn. Thông tin hoặc cách thức thá»±c hiện chế biến những món ăn ngon tuyệt vá»Âi cần thiết há»— trợ cho sá»± phát triển và tăng trưởng má»™t cách tốt nhất cho những thành viên trong gia Ä‘ình bạn. NgÆ°á»Âi ná»™i trợ hiện nay cÅ©ng không còn gặp nhiá»Âu khó khăn khi thá»±c hiện chá»Ân mua hoặc chá»Ân những món ăn ngon tuyệt vá»Âi cÅ©ng nhÆ° thá»±c hiện những thá»±c Ä‘Æ¡n giàu giá trị dinh dưỡng tốt nhất giúp ích cho sá»± phát triển cung ứng dưỡng chất cho bạn.

Hãy thá»±c hiện chá»Ân mua hoặc thá»±c hiện chế biến những món ăn tÆ°Æ¡i ngon nhất giúp ích cho sá»± phát triển tăng trưởng toàn diện cho những thành viên trong gia Ä‘ình mình  bằng việc chá»Ân mua nguồn cung thịt bò hoặc hải sản cho đến những nguồn cung dưỡng chất quan trá»Âng khác ngay từ bây giá»Â. Có thể nói việc thá»±c hiện chá»Ân mua hoặc chế biến những món ăn ngon không chỉ mang lại những giá trị dinh dưỡng mà còn giúp ích cho sá»± cung ứng bổ sung dưỡng chất quan trá»Âng hằng ngày để mang lại những gì tốt nhất cho gia Ä‘ình bạn. NgÆ°á»Âi tiêu dùng hoặc ngÆ°á»Âi mua sắm có thê tá»± mình thá»±c hiện chế biến những món ăn tuyệt vá»Âi giàu giá trị dinh dưỡng nhÆ° từ thịt bò hoặc hải sản cho đến nguồn cung những dưỡng chất khác giúp ích cho việc thá»±c hiện và mang đến những giá trị tuyệt vá»Âi cho gia Ä‘ình bạn. Hãy thá»±c hiện những món ăn ngon cÅ©ng nhÆ° thá»±c Ä‘Æ¡n những món ăn tuyệt vá»Âi nhằm mang lại những nguồn cung dưỡng chất tốt nhất và còn giúp ích cho sá»± tăng trưởng má»™t cách toàn diện cho thai phụ và cho bé yêu của bạn. Những thành viên trong gia Ä‘ình còn được tận hưởng những bữa ăn ngon tuyệt vá»Âi giàu dưỡng chất từ thịt bò hoặc từ nguồn cung những loại thá»±c phẩm quan trá»Âng khác mang lại vi chất dinh dưỡng thiết yếu há»— trợ cho sá»± phát triển tăng trưởng của mình hằng ngày. Hãy thá»±c hiện ngay từ bây giá»Â nhằm mang đến những món ăn ngon tuyệt vá»Âi cho gia Ä‘ình bạn ngay từ bây giá»Â các bạn nhé. 
 
Personal Professional Contact Singles
Joined May 16, 2014 Activist Aspirations undeclared 
Here for Meeting Friends, Support a Cause 
Group Host of none yet
Groups none yet
Hometown  
Homepage  
Birthday Oct 24, 1932  
Languages  
About Me
  Introduce yourself to Lam
  Lifestyle
Pets  
Activist Aspirations
Political Leaning
Religions  
Eating Habits  
Wild Fact About Me
My Philosophy
What Gives Me Hope
If I were Mayor, I'd make the world a better place by
What/who changed my life and why
What Bugs Me  
Passions  
Inspirations  
What Scares Me  
  Favorites
Role Models  
Quotation
Interests  
Books  
Music  
Movies  
TV Shows  
Favorite Foods  
Favorite Places  
Can't Live Without  
  Introduce yourself to Lam
 
My Thank You Notes
Friends of Lam
none yet

Lam's Photos

images _8_.jpg

images _7_.jpg
2 photos, 1 album »
My Butterfly Rewards

Most recent activity (up to 500 gifts shown)


  I’ve earned Butterfly Credits
  Comment Board
  No comments yet. Add one!
  Kudos
  no testimonials yet
  Profile theme: "C2C Default"   |    as your profile theme
  Flag as Inappropriate

  New to Care2? Start Here.