START A PETITION 25,136,189 members: the world's largest community for good
START A PETITION
x
Nov 19, 2013

Focus:Animal Welfare
Action Request:Protest
Location:Bosnia And Herzegovina
Last attempt! From:  https://www.facebook.com/events/606785202697592/permalink/630396680336444/  (see English translation)
 
To: denis.becirovic@parlament.ba ; milorad.zivkovic@parlament.ba ; bozo.ljubic@parlament.ba ; info_mvpbih@mvp.gov.ba ; predsjednik@sdp.ba ; jasenko.selimovic@sdp.ba ; generalni.sekretar@sdp.ba ; predsjednik-glavnog-odbora@sdp.ba ; international.department@sdp.ba ; sasa.magazinovic@sdp.ba ; klubsdp@parlament.ba ; klubsnsd@parlament.ba ; klubsda@parlament.ba ; klubsds@parlament.ba ; klubsbbbih@parlament.ba ; klubhdz@parlament.ba ; mklubns@parlament.ba ; azra.hadziahmetovic@parlament.ba ; marin.vukoja@parlament.ba ; stasa.kosarac@parlament.ba ; dragan.covic@parlament.ba ; sds@teol.net ; info@sdsrs.org ; sulejman.tihic@parlament.ba ; klubdbn@parlament.ba ; klubdhn@parlament.ba ; klubdsn@parlament.ba ; kab.ministra@mvteo.gov.ba ; info@mvteo.gov.ba ,
 
Subject: Bosnia-Herzegovina, Nov. 2013

Poštovani,
MeÄ‘unarodna zajednica je veoma razočarana nedavnim glasanjem na izmjene Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja u BIH. Veoma je stramno da je BIH Vlada glasala za ubijanje napuštenih životinja dok EU planira da do kraja 2015 godine izmjeni sve Zakone o zaštiti i dobrobiti životinja u "no kill" kojim nedozvoljava ubijanje napuštenih životinja.
 
Predstavnički dom Parlamentarne Skupštine BiH treba uskoro da glasa o izmjenama postojećeg Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, te izmjene bi dopustile eutanaziju napuštenih pasa koji su smješteni u skloništa za napuštene životinje, ukoliko ne budu usvojeni u roku od 14 dana.
 
Takve promjene postojećeg Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja bile bi nehumane i neefikasne i insistiramo da Parlamentarna Skupština BiH, kao i Vijeće ministara BiH zadrže postojeći zakon. Umjesto da se traže izmjene, postojeći zakon mora da se provede u svim svojim dijelovima. Fokus mora da bude na obaveznoj registraciji i identifikaciji vlasništva kućnih ljubimaca, kao i na provedbi projekata kastracije/sterilizacije na državnom nivou. Takvi projekti su najefikasnija i najjeftinija preventivna mjera, kao i što je prepoznato u postojećoj legislativi.
 
Eutanazija se jedino bavi posljedicom, a ne uzrocima. Skupa je, nehumana i nece dovesti do rješenja problema prekobrojne populacije napuštenih pasa, ovo je dokazano u mnogim državama. Iako se čini da daje kratkoroćne rezultate, to nije tačno. Ubijanje pasa neće zaustaviti pristizanje novih pasa i prema tome koliko se planira da se provodi eutanazija? Studije su dokazale da programi Uhvati – kastriraj/steriliziraj – pusti (TNR/CNR) mnogo efektniji, nego eutanazija kada je u pitanju smanjivanje populacije napuštnih životinja, takoÄ‘er TNR metoda je mnogo jeftinija.
 
Imperativ je da politički lideri u BiH prije izglasavanja bilo kakvih promjena, razmotre dokaze humane i naučne metode upravljanja populacijom napuštenih životinja, koji govore i protiv programa ubijanja. Revizija ili promjena postojećeg zakona, koji je osnov za humanu kontrolu populacije napuštenih životinja, kao i uvoÄ‘enje odredbe o ubijanju, biti će katastrofa iz mnogo razloga, a takoÄ‘er će imati negativne posljedice za meÄ‘unarodni imidž BiH.
BiH je mnogo propatila tokom rata koji je trajao od 1992 do 1995, svijet je tada shvatao probleme u BiH. Sada u BiH se mora pokazati empatija prema napuštenim psima i mačkama, i mora se primjenjivati humani i naučni pristup rješavanju problema prekobrojnosti napuštenih životinja, umjesto da se traži „lakši“ i skuplji izlaz. Problem napuštenih pasa i mačaka nije samo jedna od neugodnosti. To je prilika da BiH pokaže da se može nositi sa problemima na human i naučni način, a na način da se trajno riješi problem.
 
Insistiramo da se iskoristi ova prilika i da se primjeni racionalni pristup rješavanju problema napuštenih pasa i mačaka, a na način da se uspješno implementira postojeći Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao i da se primjenjuje humani način upravljanja populacijom napuštenih pasa i mačaka. Taj program bi imao trajne rezultate i začajno bi poboljšao imidž BiH, kao države koja se humani i etički odnosi prema životinjama.
 
DOKAZI USPJEŠNOSTI TNR/CNR METODE (UHVATI – KASTRIRAJ/STERILIŠI – PUSTI)
 
TNR/CNR metoda ili humani način upravljanja populacijom napušenih pasa i mačaka je uspješno primjenjivan u mnogim populacijama pasa i mačaka već decenijama i trenutno ovu metodu koristi sve veći broj država. WSPA i IFAW imaj primjere za ovo u svojim mnogo brojnim studijama. Od mjesta koja su znatno udaljen jedna od drugih, kao što su Karibi i Bangladeš, ove organizacije unapreÄ‘uju načine kontrole napuštenih pasa, savjetujući države o uspješnim programima humanog reduciranja populacije napuštenih pasa. Postoje mnogobrojni primjeri država koje imaju loše finansijsko stanje, a gdje je partnerstvo sa stranim organizacijama koje se bave humanom kontrolom populacije napuštenih životinja bilo izuzetno uspješno. To možete uvidjeti iz slijedećeg izvještaja: „Kraj ubijanja uličnih pasa u Dhaki, Bangladeš“ http://www.hsi.org/news/news/2012/02/dhaka_culls_end_022712.html.
Beryl Mutonono-Watkiss, direktor kampanje WSPA – Svjetskog udruženja za zaštitu životinja, grupe posvećene borbi protiv okrutnosti nad životinjama, širom svijeta je rekao da iskustva WSPA – e u implementaciji programa udomljavanja i sterilizacije su jasno pokazala da je zakonska regulativa koja predviÄ‘a ubijanje napuštenih pasa ukoliko ne budu udomljeni u roku od 14 dana je nepraktična, nehumana i neefikasna, kao i da to nije dugoroćno rješenje.
 
Organizacija Dogs' Trust iz Ujedinjenog Kraljevstva je najveća fondacija za pse na svijetu, koja je sada prisutna u BiH, a kao rezultat provoÄ‘enja no – kill (bez ubijanja) legislative i sačinila je izuzetno vrijedan dokument o razvoju humanog i efikasnog načina upravljanja napuštenim životinjama pod nazivom „Model za promjene“. Dogs' Trust ima izuzetno iskustvo u ovoj oblasti i žele da pomognu BiH provoÄ‘enjem projekta koji bi trajao 5 godina, a koji je vrijedan 5 miliona Eura. Molimo da pogledate ovaj dokument.
https://dogstrustinternational.com/resources/view/268/.
 
TakoÄ‘er, pogledajte upute za implementaciju efikasnog pristupa problemu koji je načinio ICAM – MeÄ‘unarodna koalicija za menadžment kućnih ljubimaca, a koji se dokazao kao efikasan. http://www.animalmosaic.org/Images/Humane_Dog_Population_Management_Guidance_English_tcm46-32307.pdf
 
TakoÄ‘er, pročitajte link o vezi izmeÄ‘u zlostavljanja životinja i nasilnog ponašanja ljudi. AKI (Animal Kind International) (www.animal-kind.org) dobija više izvještaja i pritužbi o zlostavljanjima životinja iz BiH, nego iz drugih država. Gospodin Ed Boks iz Yavapai Humanog društva, Prescott, Arizona, SAD je napisao:“I Udruženje psihologa Amerike i FBI prepoznaju zlostavljanje životinja kao jasan znak nasilnog ponašanja prema ljudima u budućnosti.“ Veza izmeÄ‘u zlostavljanja životinja i zločina nad ljudima se odlično dokumentuje već decenijama. Studije iz psihologije, sociologije i kriminologije u proteklih 25 godina su jasno pokazale da su nasilni počinitelji krivičnih djela imali ranija djela ozbiljnog i konstantnog zlostavljanja životinja. U Sjedninjenim Američkim Državama, FBI je prepoznao tu vezu 1970. – ih godina kada su analitičari FBI utvrdili prilikom analize života serijskih ubica, da su serijske ubice u djetinstvu zlostavljali životinje. Ostala istraživanja su pokazala konstantan uzorak okrutnosti nad životinjama osoba koje su počinile različite oblike nasilja, kao što je zlostavljanje djece, supružnika i starijih osoba. Djeca koja su izložena i prisutna zlostavljanju i ubijanju životinja razvijaju teške psihološke anomalije i pormećaje, kao što je veliki stepen agresivnosti koja se manifestuje nekad i prema životinjama, ali imaju i teške oblike anti – socijalnog ponašanja i kriminalne agresije prema ljudima i imovini.
 
Prema studiji iz 1997. godine, zlostavljači životinja su 5 puta više skloni da izvrše nasilje nad ljudima i 4 puta su više skloni da izvrše krivična djela nad tuÄ‘om imovinom, nego osobe koje nemaju povijest zlostavljanja životinja iza sebe. Stručnjaci u oblasti veterine, kontrole životinja i dobrobiti životinja sada vide problem napuštenih životinja kao „ljudski problem“, a ne kao problem životinja, čiji je uzročnik pojedinačno, ali i kolektivno ponašanje ljudi.
 
Postoji jasan pokazatelj da ukoliko vlasti i veterinari u BiH nastave da tolerišu okrutnost prema životinjama kao normalnu društvenu pojavu, to će degradirati i društvene i kulturne norme. Lideri u BiH imaju odgovornost ne samo da pronaÄ‘u praktićna rješenja za problem napuštenih pasa, nego da osiguraju da u budućnosti društvo bude psihički i fizički zdravo. Ubijanje napuštenih pasa će oštetiti drušvo i neće riješiti problem.
 
Promjene postojećeg zakona i uvoÄ‘enja eutanazije za zdrave životinje u skloništima za životinje bi dovelo do potpunog anuliranja dosadašnjih rezultata koji su ostvareni provedbom humane TNR metode, a za koja su utrošena finansijska sredstva i to u mnogim gradovima i opštinama, kao što su: Sarajevo, Zenica, Orašje, Banja Luka, Tuzla, Mostar, Breza i mnogim drugim gradovima i opštinama. Dogs' Trust je nedavno proveo projekat kastracije/sterilizacije više od 3000 napuštenih pasa u Sarajevu – ako se zakon promijeni, ovi psi će biti eutanazirani. Gubitak finansijskih sredstava i vremena koji su uloženi u gore navedeno bio bi šokantan.
 
Legalizacija eutanazije napuštenih životinja bi značilo da se oni vide kao kuga koja se mora iskorijeniti. To je još jedan pokušaj da se izbjegne bavljenje sa stvarnim problemima i uzrocima problema, kao što su registracija životinja, identifikacija vlasništva, kažnjavanje za napuštanje životinja, poboljšanje standarda veterinarskih praksi i sistema, uključujući i kažnjavanje zloupotreba, provoÄ‘enje državnog TNR programa, provoÄ‘enje kontrole upravljanja otpadom, edukacija, razvijanje svijesti o rješavanju problema. Ukratko: stvaranje sistema humane kontrole napuštenih životinja. Ne postoji ni jedno sklonište za napuštene životinje BiH koje je napravljeno u skladu sa meÄ‘unarodnim standardima. Postojeća skloništa su koncentracioni logori za životinje, gdje one umiru od izgladnjelosti, bolesti ili se ubijaju na monstruozne načine. Pokušaj da se izmjeni zakon i dozvoli eutanazija u skloništima je ništa drugo do „carte blanche“ za masovna ubijanja pasa.
 
Ubijanje pasa je u suprotnosti sa svime što jedna vlast treba da predstavlja. Time se šalje poruka djeci da je uredu da se ubijaju živa bića i da je saosjećajnost za živim bićima nepotrebna. Bilo koja odluka donešena u oktobru 2013 godine treba da bude primjer svim graÄ‘anima BiH. Molimo da dokažete da BiH može dostići meÄ‘unarodne standarde, molimo da pokažete da se možete suoćiti sa uzrokom problema, umjesto da ga eliminišete na najokrutnije načine. Pokažite da BiH vodi brigu i ostatak svijeta će to cijeniti. I nikad ne zaboravite: PAS NA ULICI NIKADA NIJE UZROK PROBLEMA, UVIJEK I SVUGDJE
S poštovanjem!
 
Sincerely:      
 

 
Visibility: Everyone
Posted: Tuesday November 19, 2013, 3:31 am
Tags: [add/edit tags]

Group Discussions
Comments
Or, log in with your
Facebook account:

Sun c. (95)
Tuesday November 19, 2013, 8:02 pm
Sent!

Author

Anneke Andries
female , married, 2 children
Raamsdonksveer, N.br., Netherlands
ANNEKE'S SHARES
Feb
18
(0 comments  |  discussions )
http://animalpetitionsand more.blogspot.nl/2014/02/ petitions-and-more-febr-1 8.html\r\n
Feb
17
(0 comments  |  discussions )
http://animalpetitionsand more.blogspot.nl/2014/02/ petitions-and-more-febr-1 7.html\r\n
Feb
16
(0 comments  |  0 discussions )
http://animalpetitionsand more.blogspot.nl/\r\n\r\n
Feb
14
(0 comments  |  discussions )
http://annekeandries.blog spot.nl/2014/02/petitions -and-more-febr-14.html\r\ n\r\n


SHARES FROM ANNEKE'S NETWORK
Feb
18
(0 comments  |  discussions )
Look Grandma I can stand!!
(0 comments  |  discussions )
Bath time is FUN time!!
(0 comments  |  discussions )
I love it when someone reads too me!!
(0 comments  |  discussions )
Just pink!!  I am the best Valentine you could have! Think Pink!
(0 comments  |  discussions )
Ally Jo my little Valentine.


MORE ALERT
Feb 18
Alert: ATTEND TUCSON'S 32ND ANNUAL PEACE FAIR & MUSIC FESTIVAL by Stuart T.
(0 comments  |  discussions ) — \\r\\nCOME TO: \\r\\nTucson\\\' s 32nd Annual Peace Fair and Music Festival2014 Theme: Climate JusticeThis FREE event is Arizona\\\'s largest gathering of Peace, Justice, and Environmental groups, with Live Music, Tables, Food, Entertainment, Children\\\'s ... more
Alert: Petitions and More, Febr. 18 by Anneke A.
(0 comments  |  discussions ) — http://animalpetitionsand more.blogspot.nl/2014/02/ petitions-and-more-febr-1 8.html\\r\\n more
Feb 17
Alert: DEMAND ALL PUPPY MILLS BE ILLEGAL ACROSS CANADA by jill C.
(1 comments  |  discussions ) — \\r\\n\\r\\nDEMAND ALL PUPPY MILLS BE ILLEGAL ACROSS CANADA\\r\\n\\r\\nauthor:  jill Campbell\\r\\ntarget:&nbs p;Prime Minister Steven Harper, Senators, Cabinet & Parliament Members\\r\\nsignatures:& nbsp;1,463\\r\\n\\r\\n\\r \\n\\r\\n\\r\\n1,463\\r\\ n5,000\\r\\nwe\\\'ve go... more
Alert: Petitions and More, Febr. 17 by Anneke A.
(0 comments  |  discussions ) — http://animalpetitionsand more.blogspot.nl/2014/02/ petitions-and-more-febr-1 7.html\\r\\n more
Feb 16
Alert: Petitions and More, Febr. 16 by Anneke A.
(0 comments  |  0 discussions ) — http://animalpetitionsand more.blogspot.nl/\\r\\n\\ r\\n more
 
Content and comments expressed here are the opinions of Care2 users and not necessarily that of Care2.com or its affiliates.