START A PETITION 27,000,000 members: the world's largest community for good
START A PETITION
x
Jan 22, 2013

http://www.wellsphere.com/happiness-article/bp-holdings-partnere-i-det-karibiske-havet-posterous-bp-holdings/1793071

 

 

 

bp holdings madrid spain articles, news articles hong kong

 

 

Dobbelt-øya nasjet av Trinidad og Tobago puncher godt over dets vekt i den globale økonomien, takk til detse rikelige hydrokarbonreserver. Det samme er sann innenfor BP, med drift i Trinidad og Tobago forklare omkring 12% av det selskaps totale globale oljen og gassproduksjon. Det er et langt og fruktbart forhold som BP hå vil fortsette å florere og å vokse i årene å komme…  

 

 

bp holdings madrid spain articles, news articles hong kong

 

 

READ MORE HERE : 

 

 

http://bpholdingsalden.posterous.com/partnere-i-det-karibiske-havet-wordpress

http://bpholdings.wordpress.com/

Visibility: Everyone
Tags: , , , , , , ,
Posted: Jan 22, 2013 6:33pm

 

 
 
Content and comments expressed here are the opinions of Care2 users and not necessarily that of Care2.com or its affiliates.

Author

Andria C.
, 0
USA
Shares by Type:
All (1) | Blog (1)

Showing shares tagged with: news [show all]
Andria's Tags:
madrid, spain, kong, hong, articles, bp, holdings
SHARES FROM ANDRIA'S NETWORK
No shares