START A PETITION 27,000,000 members: the world's largest community for good
START A PETITION
x
May 18, 2010
Focus: Animal Welfare
Action Request: Other
Location: Netherlands
Oproep: Stem voor proefdiervrij techniek!

Proefdiervrij maakt met het Botmetastases-model, een proefdiervrij model voor onderzoek naar botkanker, kans op €50.000. Proefdiervrij is genomineerd voor de Grote Gift van het 3M Fonds.
In het onderzoek naar botkanker worden op dit moment nog duizenden muizen als proefdier gebruikt. Lees meer.

Op dit moment staat Proefdiervrij op de vijfde plaats. Breng vandaag nog uw stem uit voor de vervanging van proefdieren! 

NB: Heb vooral even geduld bij het stemmen, deze webpagina heeft soms een halve minuut nodig om te laden.

Visibility: Everyone
Tags:
Posted: May 18, 2010 1:05am
Mar 1, 2010
Focus: Gun Control
Action Request: Visit - in person
Location: Belgium
>> Bomspotting > Pers > 5 NAVO-landen, waaronder...-stuur deze pagina naar een kennis-
Nieuws 
26 februari 2010
5 NAVO-landen, waaronder België, vragen een discussie over kernwapens...
21 februari 2010
Clowneske veiligheidsinterventie op kernwapenbasis Kleine Brogel
20 februari 2010
Leterme, mag het iets meer zijn?
...
Alle nieuws
Beeldarchief

5 NAVO-landen, waaronder België, vragen een discussie over kernwapens op de NAVO-top in april.

Binnen de NAVO is de discussie over de toekomstige kernwapenstrategie losgebarsten. 5 landen waaronder België zetten het thema op de volgende informele NAVO-bijeenkomst met ministers van buitenlandse zaken in Tallin (Estland) op 22-23 april.
Premier Leterme wees er al op vorige vrijdag dat de Benelux-landen, Duitsland en Noorwegen een voorstel aan het voorbereiden waren over de nucleaire strategie. Wel blijft het onduidelijk wat dit initiatief concreet inhoudt. Vraag is vooral aan welke voorwaarden een eventuele terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens verbonden wordt, en of ze daarmee dode letter blijft of niet. Daarom blijft Vredesactie actie voeren tegen de kernwapens op 3 april in Kleine Brogel, net als elders in Europa aan de kernwapenbasissen.

De agendering lekte eerst al uit in Der Spiegel en wordt nu bevestigd door de publicatie door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken van de brief aan de NAVO secretaris-generaal Rasmussen . Uit het begeleidende persbericht blijkt ook dat een terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens niet uitgesloten wordt. De Nederlandse minister Verhagen stelt dat "indien een kernwapenvrij Europa bijdraagt aan een serieuze wereldwijde vermindering van kernwapens, is dit wel een optie".

Deze discussie kadert in de herziening van het Strategisch Concept van de NAVO. In dit document worden de krachtlijnen weergegeven van welke bedreigingen de NAVO ziet en hoe de NAVO zich militair positioneert in de wereld. Op de NAVO-top in Portugal op 16-21 november moet de NAVO een nieuw Stategisch Concept aannemen. Het oude dateert uit 1999.


De politieke discussie over kernwapens

De internationale politieke discussie over kernwapens kwam op gang met de publicatie van een opiniestuk door 4 vroegere beleidsmakers uit de Koude Oorlog Henry Kissinger, George Shultz, William Perry en Sam Nunn. Opmerkelijk in dit opiniestuk van 4 januari 2007 was hun pleidooi voor een kernwapenvrije wereld als een politiek realistische doelstelling en noodzakelijk om de proliferatie van kernwapens tegen te gaan. Ongeveer 2/3 van alle voormalige Amerikaanse ministers van defensie, ministers van buitenlandse zaken en nationale veiligheidsadviseurs steunen nu dit voorstel. Gelijkaardige opiniestukken werden gepubliceerd in Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Jean-Luc Dehaene, Willy Claes, Guy Verhofstadt en Louis Michel. Met de verkiezing van president Obama werd dit voorstel ook een beleidsdoelstelling. Obama zette met zijn toespraak in Praag op 5 april 2009 nucleaire ontwapening op de internationale politieke agenda.

Voorlopig blijft het wachten op concrete resultaten, maar verschillende beslissende momenten dienen zich aan in 2010.
De VS en Rusland zitten in de eindfase van onderhandelingen over een nieuw verdrag in opvolging van het START-ontwapeningsakkoord. In dit nieuwe akkoord wordt bovengrenzen vastgelegd voor het aantal opgestelde strategische kernwapens. Beide landen stellen dat dit akkoord geen eindpunt is, maar stellen nieuwe initiatieven in het vooruitzicht.
In mei vindt de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPT Review Conference) plaats in New York. Op deze 5-jaarlijkse conferentie wordt de naleving van dit verdrag besproken en afspraken gemaakt over de verdere uitvoering ervan. Zo ook over de uitvoering van de ontwapeningsbelofte door de kernwapenstaten, die in artikel 6 van dit verdrag is opgenomen. In 1995 en 2000 werden enkele documenten met de uitgangspunten en concrete maatregelen voor nucleaire ontwapening aangenomen, maar in het Bush-tijdperk liep dit volledig strop en werd de conferentie in 2005 een totale mislukking.

De discussie over nucleaire ontwapening heeft ook gevolgen binnen de NAVO. De NAVO herziet dit jaar haar Strategisch Concept, dat in de huidige versie een belangrijke rol voor kernwapens voorziet, inclusief de stationering van Amerikaanse kernwapens in Europa. Met het initiatief van België, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Noorwegen wordt de eventuele terugtrekking nu officieel een agendapunt.
De voorbereiding van deze discussie kwam op gang nadat de nieuwe Duitse regering in haar regeerakkoord een pleidooi voor de terugtrekking van deze kernwapens opnam. Sindsdien zijn er een reeks bilaterale contacten geweest. De terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens was ook een thema in de opiniestukken van Duitse, Nederlandse, Poolse politici en nu onlangs ook in het Belgische opiniestuk.
Alvorens de officiële discussie in de NAVO te starten, werd eerst de positiebepaling door de VS afgewacht, waar in maart de intern-Amerikaanse herziening van de nucleaire strategie moet resulteren in de Nuclear Posture Review. België, Duitsland, Luxemburg, Nederland en Noorwegen agenderen nu alvast de nucleaire strategie op de informele NAVO-bijeenkomst in april.

Verdwijnen de Amerikaanse kernwapens uit Europa?

Dat de kernwapens ook echt worden teruggetrokken is nog geen zekerheid. De inhoud van het discussiedocument van de 5 landen is onbekend, al liet de woordvoerder van Leterme uitschijnen dat de terugtrekking erin vervat was. Vraag is vooral aan welke voorwaarden die terugtrekking verbonden wordt, en of ze daarmee dode letter blijft of niet.
De NAVO-administratie verdedigde tot nu toe de voortdurende aanwezigheid van deze kernwapens als pasmunt om de Russische tactische kernwapens weg te onderhandelen. Rusland, dat zich door de NAVO-uitbreiding bedreigd voelt, geeft aan haar arsenaal nog wel een belangrijke rol om het overwicht in conventionele wapens van de NAVO te kunnen counteren. Het is dan ook niet geneigd haar veel grotere arsenaal tactische kernwapens weg te onderhandelen voor dat van NAVO. De verwijdering van de Amerikaanse kernwapens koppelen aan een verwijdering van de Russische tactische kernwapens impliceert waarschijnlijk dat dit voornemen dode letter blijft. Rusland heeft ook altijd geëist dat eerst alle kernwapens teruggetrokken worden tot op het grondgebied van de bezitters, alvorens het wil onderhandelen over een nieuw verdrag.
Ook de Oost-Europese landen leken lange tijd vragende partij voor het behoud van de kernwapens, uit vrees voor Rusland. Maar hier lijkt beweging in te komen. De Oost-Europese landen lijken bereid de kernwapens te laten vertrekken als er maar concrete veiligheidsgaranties voor in de plaats komen. Wat vooral op de stationering van troepen uit andere NAVO-landen betrekking heeft. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken Sikorski liet in een opiniestuk in de New York Times alvast een opening. Hij suggereerde in eerste fase een terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa in ruil voor een Russische terugtrekking uit de aangrenzende zones. In tweede fase kan dan onderhandeld worden om tot een echt wapenbeheersingsakkoord te komen, die de verwijdering blijvend vastlegt.
Een tweede reden waarom de NAVO-administratie vasthoudt aan de Amerikaanse kernwapens in Europa, is dat ze een concrete invulling betekenen van de transatlantische solidariteit en verdeling van de lasten en risico's. Het garandeert de Europese landen ook dat er een structureel overleg met de VS plaatsvindt over de nucleaire strategie in de Nuclear Planning Group. Binnen de NAVO-bureaucratie en de VS-administratie duiken nu pleidooien op om deze interne rol van de kernwapens te vervangen door de rakettenverdediging. De discussie over rakettenverdediging was dan ook prominent aanwezig op het vierde NAVO-seminarie ter voorbereiding van het Strategisch Concept in Washington op 23 februari.

Ook discussie in Japan

Ook in Japan vindt een gelijkaardige discussie plaats. Japan krijgt net als de NAVO een garantie van de VS dat het met kernwapens verdedigd zal worden. Er zijn geen Amerikaanse kernwapens in Japan opgesteld, maar de VS heeft een specifieke stock kernwapens om zo nodig op Amerikaanse schepen te ontplooien. In de Amerikaanse politieke discussie wordt vaak gesteld dat deze kernwapens er zijn op vraag van de Europese en Japanse bondgenoten. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken Katsuya Okada liet eind 2009 op diplomatische wijze weten dat de VS voor Japan geen maatregelen moest treffen in strijd met de doelstelling om tot een kernwapenvrije wereld te komen. Vorige week verzonden 204 parlementsleden uit meerderheid en oppositie een brief met een gelijkaardige inhoud.

© Vredesactie vzw · Patriottenstraat 27, 2600 Berchem · Tel: 03/281.68.39 · Fax: 03/281.68.79
Visibility: Everyone
Tags: , , , , , , ,
Posted: Mar 1, 2010 2:04am
Feb 23, 2010
Focus: Human Rights
Action Request: Meeting
Location: Arizona, United States

Albuquerque (NM) – The U.S. Department of State will hear input from American Indian tribal governments and community members on the United States efforts in meeting its human rights obligations on March 16, 2010, at the University of New Mexico School of Law in Albuquerque, N.M. and on March 17, 2010, [emphasis added] at the Navajo Nation Museum in Window Rock, Navajo Nation, (Ariz.). This particular listening session will be focused on Indian Country. Tribal officials and tribal community members are encouraged to participate.

The Department of State is seeking comments from non-governmental organizations and other domestic civil society groups, state and local authorities, tribal governments, universities, and individuals to receive feedback on the state of affairs regarding human rights in the United States, and hear recommendations on how the protection of human rights can be improved.

The Department of State will be accepting comments until April 30th, 2010, after which they will compile the information gathered from the various communities and prepare a national report, which will be submitted to the UN Human Rights Council before the Universal Periodic Review (UPR) of the United States.

The UPR is a process which reviews the human rights records of all 192 member States of the United Nations every four years. The United States is one of the States under Review in 2010.

For more information contact Rodney L. Tahe, Policy Analyst, of the Navajo Nation Human Rights Commission at (928) 871-7436 or visit their website at www.nnhrc.navajo.org or Helen B. Padilla, Director, of the American Indian Law Center, Inc. at (505) 277-5462.
The U.S. Department of State to discuss the United States human rights record with the American Indian community and the Navajo Nation

Visibility: Everyone
Tags: , , , , , , ,
Posted: Feb 23, 2010 10:37am
Feb 17, 2010
Win een Face This T-shirt!Win een Face This T-shirt!Face This ondersteunt onderwijsinstellingen in ontwikkelingslanden door middel van de verkoop van haar T-shirts. De prints van de T-shirts zijn getekend door scholieren uit ontwikkelingslanden. De winst van elk shirt gaat direct terug naar de school waar de tekening gemaakt is. Zo dragen de kinderen zelf bij aan hun eigen onderwijs. Je kunt er nu ook een winnen. Wat moet je doen? Stuur jouw duurzame voornemen voor 2010 uiterlijk 31 januari naar team@voordewereldvanmorgen.nl.

Lees meer over deze actie

 

Alle informatie is te vinden op http://www.voordewereldvanmorgen.nl/site/Win_een_Face_This_Tshirt/list_messages/2843

Visibility: Everyone
Tags: , , , , , , ,
Posted: Feb 17, 2010 11:17am
Feb 16, 2010
Focus: Internet
Action Request: Write E-Mail
Location: United States


Dear all,

Please support this too!

With much love/b'ahavah(love),Ange
-----------------


Please join me in signing and distributing this!


*C*


Need a click to donate button for Native America

"Do you, as organizers of this website, keep up to date on the articles that are submitted to your website?? If you do, as I would hope you do :-}, you must have noticed all the articles about the Native American's state of emergency and the need for help for these people. 

So, my  hope is that you will add a button  to the click to donate area to help these people, please.  You added  to help Haiti; please add one for the Native Americans, because' per the articles, this has gone on now for years and years. 

Human rights are what Care2 is about, right?  What about the children that are dying on the reservations?? What about the war veterans that are dying on the reservations???  What about the disabled/sick human beings that are dying on the reservations?? . . . because electrical companies illegally shut off power to some of the above people before and after some the the blizzards/ice storms hit the reservations.  

WHY ARE WE NOT HELPING THE PEOPLE OF OUR OWN COUNTRY, ALONG WITH THE PEOPLE OF OTHER COUNTRIES? Haiti  needs the help, but SO DO PEOPLE IN THE USA !!!!!!!!!  THE NATIVE AMERICANS ARE CITIZENS OF THE UNITED STATES AND DESERVE THE HUMAN RIGHTS ALL CITIZENS HAVE HERE. 

The USA government is not helping the Native Americans emergency situation right now, matter of fact they are blowing it off......http://www.care2.com/news/member/407433860/1386062Visibility: Everyone
Tags: , , , , , ,
Posted: Feb 16, 2010 12:36am
Feb 10, 2010
Focus: Hunger
Action Request: Donation
Location: United StatesOriginal Message:
-----------------


Dear Friend - Our Friends of the Cheyenne River Sioux Indian Reservation are currently suffering severe conditions of freezing temps, no heat or electricity, water available and need our help! These are the original citizens of our nation and deserve our coming to the rescue. If we can help Haiti, we can help them in this drastic situation as they have already struggled in poverty right here.


Keith Olbermann of MSNBC has spoken out on their behalf and if you go to MSNBC Countdown on the web you will find a secure link to the Razoo Giving Network for donations. I am on disability and unemployed yet I count my blessings tonight. My plastic served me well.


Please help our Brothers and Sisters. Deborah B.

Visibility: Everyone
Tags: , , , , , , , , , , , ,
Posted: Feb 10, 2010 11:47am
Jan 31, 2010
Focus: Peace
Action Request: Petition
Location: United States

http://www.thepetitionsite.com/1/total-disarment-of-armies-worldwide-2010

Thank you for singing!

Together we can create everlasting worldpeace worldwide!

Much love/b'ahavah,Ange Vlasblom

Visibility: Everyone
Tags: , , , , , ,
Posted: Jan 31, 2010 1:46pm
Jan 29, 2010
Hi friend.
Please take the time to read this.Normally i ask your help for a cause,now i need help myself.Yesterday my husband called me.He's a truckdriver who drives to France.He saw this straydog wondering on the parkinglot when Patrick was taking his break.He saw that same dog there 3 or 4 weeks ago on the same spot,but didn't think much of it then,thought the gasstation there owned the dog.

He saw the dog going to truckdrivers begging for food.She did get food,not the proper food she needs but anyway.She's not starving.She is very sweet,approx 5 yrs old,she's a Golden Retriever.Patrick asked me what to do,i told him to find a local shelter so they could take her in.He did,BUT,they didn't believe him and said that he just wanted to dump his own dog,and told Patrick that he had to pay 100 euro's just so they would take her.Ofcourse that's rediculous,and he walked away.Then he called the pet-ambulance,they didn't even show up.Long live animal care in France.So he aksed me what to do again.I told him to take her home with him.

So he is driving home now with the dog in his truck.She seems very grateful,keeps wagging her tail every time Patrick even takes a quick glimps at her haha.So,yeah,now,what to do.I already contacted the no-kill shelter i volunteer for,asked them that if i can't find a new owner on my own,if i can bring her there.That is a possibility.But as you would maybe agree with me,i think it's better if i find a owner on my own.I will take pictures today when she arrives.For now,i will upload pictures i took from my cellphone,2 pics my husband sent me yesterday on my mobile.

Also i will take her to the vet for a check-up this today,would have to find a good vet that works cheaper than the vets i know in my area,i'm not rolling in money at the moment.If i could,i would keep her myself,but with our immigration coming up,i just can't.I know it is illegal to bring in a home from another country,but my husband couldn't just let her walk the streets,she's too sweet and pretty.

So i would like your help.If you have someone that is on your friendslist from the Netherlands,Belgium or Germany,please contact them to ask if they are interested in a sweet dog.Or send them this message.They can contact me at owen.pat.claud.peters@hotmail.com So please take the time to look up dutch,belgium or german friends. I really appreciate this.Big hugs Claudia ~For the Oceans~ or better yet ~For a French Doggie~ lol But PLEASE,try to help me out here.

Visibility: Everyone
Tags: ,
Posted: Jan 29, 2010 3:06am
Jan 27, 2010

Dear Friend:

We write with an exciting opportunity for you to bring donated fruit tree orchards to your community if we receive your application by February 28!

The Fruit Tree Planting Foundation (FTPF) is an award-winning international nonprofit charity dedicated to planting fruit trees to alleviate world hunger, combat global warming, strengthen communities, and improve the surrounding air, soil, and water.

FTPF is launching a groundbreaking new community fruit tree planting program and is currently accepting applications for 2010 orchard donations. If you are part of, or know of a nonprofit, public park, or community garden that would benefit from donated fruit trees, please complete our application form or forward this email to someone at the facility who is authorized to do so.Figs

The first 100 qualified applications received by February 28 will be considered
for a free FTPF orchard, so act fast! You can download the application form here, which contains a more detailed description of our programs, or cut and paste the following into a web browser: www.ftpf.org/application.doc

Please feel free to contact us with any questions or visit our website for more. And please remember, our work is made possible entirely through your support, so please help us expand our programs by making a tax-deductible donation here.

Thank you for helping save the planet, one fruit tree at a time.

Warmest regards,

Cem Akin, Executive Director
The Fruit Tree Planting Foundation

“A seed a sapling a Tree that will feed the body, replenish the earth, oxygenate the air we breathe for more years than the hands that plant them will live to see. The Fruit Tree Planting Foundation truly embraces the notion that love gives without expectation of reward.” -Angela Bassett, Golden Globe-winning actress


 Footer
The Fruit Tree Planting Foundation | P.O. Box 632 | Mill Valley, CA 94942
Tel:
              831-621-8096        
831-621-8096 | Fax: 831-621-7978 | info@ftpf.org | www.ftpf.org
Copyright © 2005. The Fruit Tree Planting Foundation. All rights reserved.

Visibility: Everyone
Tags: , , , , ,
Posted: Jan 27, 2010 10:16am
Jan 26, 2010
Elevate Presents: Luminous Movement @ Dakota Lounge 01.30.09

Elevate Films in collaboration with Luminous Family Productions is presents: Luminous Movement. A monthly conscious music series benefiting homeless youth.

This night will be filled with an incredible line-up of musicians including Luminaries, The B.O.L.T, Amae, and Elijah and the Band of Light. Hosted by Mikki Willis, and also featuring live painting by Amanda Sage. Elevate yourself with high vibrational music aimed at opening your heart, and igniting your soul!

Sponsored by Livity Outernational. A portion of the proceeds will be supportingMy Friends Place, a drop-in center in Hollywood, CA that offers services for homeless& at-risk youth.

Support the center by coming out, and bringing clothes you'd like to leave as a donation at the event.

Spread the word, and come enjoy this wonderful night of expression!

January 30th at The Dakota Lounge 1026 Wilshire Blvd in Santa Monica 90401 at 8pm

To all living food enthusiast, this event will be serving raw chocolate Bliss Balls from The Bliss Bar, and Kombucha 2000 !!!


8pm Doors Open - Elevate Films - http://www.ElevateFilms.com

8:30pm Elijah and the Band of Light - http://bandoflight.ning.com

9:00pm Amae - http://www.amaezing.com/

9:45pm The B.O.L.T - http://www.theboltmusic.com/

11:00pm Luminaries - http://www.Facebook.com/LuminariesMusic

12:00pm DJ Set & Dancing Grooves


Check out the visionary art work of Amanda Sage at http://www.AmandaSage.com

Support "My Friends Place" at http://www.MyFriendsPlace.org

Event sponsored by Livity Outernational http://www.Livity.org

Enter coupon code "Luminous" for 25% off online orders

Find this event on Facebook and spread the word!

http://www.facebook.com/#/event.php?eid=242137064543&ref=nf
Visibility: Everyone
Tags: , ,
Posted: Jan 26, 2010 1:13pm

 

 Next >
 
Content and comments expressed here are the opinions of Care2 users and not necessarily that of Care2.com or its affiliates.

Author

M. Ange Vlasblom
, 1, 3 children
Antwerpen, Antwerpen, Belgium
Shares by Type:
All (20) | Blog (6) | Alert (9) | Message (5)
SHARES FROM M. ANGE'S NETWORK
Jan
23
(0 comments  |  discussions )
\\nWe declare that no man nor nation nor race have a greater right than others to enjoy the fruits of their work, as the ecological sphere is our common condition of life http://www.beat s4change.org/aims.htm Nous déclarons qu\\\'auc...
Oct
9
(0 comments  |  discussions )
\\n Kære Læser\\n Vi deltager i Eovendo, hvor man kan penge til støtte for gode formÃ¥l ved at se reklamer pÃ¥ computer, tablet eller smartphone. \\n  NÃ¥r vi henviser ...
Jul
25
(0 comments  |  discussions )
\\nBeats4Change is proud to present the plans for a caring community in Mgbidi, Imo State, Nigeria. \\n We have purchased a plot of land as foundation for our activities there.So far you can help by donating a click on dshini.net: \\n Beats4Change is...
Nov
3
(0 comments  |  discussions )
\\n \\nLISTEN-to-DONATEThis months plays benefit the Solar Electric Light Fund. The tune \\\"Grothbros - Tollah Tra Flex\\\" is from the Beats4Change album \\\"Here Comes the Sun\\\". The full album is available for purchase at BandcampThe Solar Electr...
Sep
14
(1 comments  |  discussions )
\\n \\n \\n Hi - Beats4Change is introducing the \\\"listen-to-donate\\\" each month a new tune will be uploaded, where Beats4Change donate 0,01$ to that months charity for each play ( you can even play it several times if you like, it still coun...
Sep
13
(0 comments  |  discussions )
\\n \\r\\nHi - Beats4Change is introducing the \\\"listen-to-donate\\\" each month a new tune will be uploaded, where Beats4Change donate 0,01$ to that months charity for each play ( you can even play it several times if you like, it still counts ), next th...
Sep
5
(2 comments  |  discussions )
\\nLISTEN to DONATEfor each play Beats4Change donate 0,01 cent\\r\\n Pussy Riot - Punk Prayer\\r\\n Donatio ns go to the Pussy Riot Defense Fund\\r\\n\\r\\n\\n\\r\\n  ♥ Beats4Change ♥ encourage cultural activities to raise awareness and...
Aug
31
(1 comments  |  discussions )
\\n\\r\\n\\r\\nUrgent Halt Executions in the Gambia\\r\\n\\r\\n Soren - 2 hours ago - thepetitionsite.com \\\"We are appalled that the Gambian authorities carried out the nine executions the 26th August, a week after President Yahya Jammeh vowed to carry o...
Aug
20
(0 comments  |  discussions )
\\n \\n♥ Beats4Change ♥ encourage cultural activities to raise awareness and funding for sustainable development of caring communities For more information http://www.beats4change.o rgCultural and economical activi...
Aug
11
(0 comments  |  0 discussions )
\\n♥ Beats4Change ♥ encourage cultural activities to raise awareness and funding for sustainable development of caring communities For more information http://www.beats4change.o rgCultural and economical activities, based on principle...