START A PETITION 27,000,000 members: the world's largest community for good
START A PETITION
x
Group Discussions
Föreläsning om mind-control
2 years ago

På YouTube finns en bra video av Robert Naeslund där han föreläser om ämnet.

2 years ago

På t ex YouTube: Prophecy Club finns det flera som föreläser om sånt som pågår nu, som t ex mind control. Bl a Al Neal, Fritz Springmeier o Stephen Dollins. De talar från kristen grundsyn. De verkar mycket trovärdiga o insatta i sina ämnen! Slår man på YouTube o på Prophecy Club: mind control, får man även upp flera andra videos om mind control.

2 years ago

Det finns mycket om man söker på syntetisk telepati mindcontrolsweapons. Det är uppenbarligen Foi och kth och upsala universitet som forskar i att med microvågor trakassera civilbefolkningen.
Vapnen ska även ha används för att få sadams husseins män att fly i gulfkriget.
Det finns flera videos med svenskar på white tv som blivit drabbade.

Förening
2 years ago

ICAACT.ORG - International Center Against Abuse of Covert Technologies. Någon som vet när de kommer till Sverige o gör mätningar, var o kan berätta lite om det?

This thread is archived. To reply to it you must re-activate it.