START A PETITION 27,000,000 members: the world's largest community for good
START A PETITION
x
 
 
 June 18, 2007 12:28 AM


18.6.2007

Itämeri on yhä matkustajalaivojen viemäriallas. Suomalaisilla ja virolaisilla varustamoilla vahvin tahto pidättäytyä jätevesien dumppauksesta

WWF:n kansainvälisestä haastekampanjasta huolimatta useimmat Itämerellä liikennöivät matkustajalaivat eivät sitoutuneet siihen, etteivät ne laskisi jätevesiään rehevöittämään Itämerta. Vain yhdeksän noin 50 varustamosta, joihin WWF vetosi, on sitoutunut hoitamaan kaikki jätevetensä asianmukaisesti viimeistään vuoden 2007 loppuun mennessä. WWF toivoo, että näiden vastuuntuntoisten laivayhtiöiden esimerkki innostaa muitakin yhtiöitä lopettamaan loputkin päästönsä ja saa matkustajat suosimaan edistyksellisiä yhtiöitä. Suomalaiset ja virolaiset laivayhtiöt osoittautuivat vahvimmin Itämeren ystäviksi kansainvälisessä kampanjassa.

Itämerellä liikkuvilla matkustajalaivoilla syntyy vuosittain ainakin 1,6 miljardia litraa harmaata vettä, kuten pesuvesiä, ja merkittävä osa siitä päätyy käsittelemättömänä mereen etenkin kansainvälisillä merialueilla, joilla päästöt ovat lain mukaan sallittuja. Matkustajalaivoilla vedetään WC yli 100 miljoonaa kertaa vuodessa, ja osa WC:stä peräisin olevista mustista vesistä dumpataan myös sellaisinaan Itämereen. Itämerellä liikennöivien alusten jätevesien vuotuinen ravinnemäärä on noin 460 tonnia typpeä ja 150 tonnia fosforia.

"Suomessa voimme iloita suomalaisten yhtiöiden ulkomaisia kilpailijoitaan kovemmasta tahdosta lopettaa vapaaehtoisesti Itämeren käyttö viemärialtaana. Esimerkiksi yksikään ruotsalainen yhtiö ei allekirjoittanut sitoumusta. Monet suomalaiset yhtiöt ovat jo pidemmän aikaa hoitaneet jätevetensä mallikelpoisesti. WWF on kuitenkin hämmästynyt siitä, kuinka harva varustamo haluaa vaalia Itämerta, vaikka niiden bisnes on viedä matkailijat ihailemaan Itämerta. Kutsumme kaikki laivayhtiöt sitoutumaan jätevesien päästökieltoon tulevaisuudessa. Edistykselliset kunnat ja kaupungit käsittelevät jo jätevetensä, ja vaatimusten 'kelluville kaupungeille' tulisi olla samalla tasolla. Huviveneetkään eivät saa useimmissa maissa päästää mustia vesiään Itämereen, joten tällaista räikeää porsaanreikää ei tulisi sallia laivoillekaan", kampanjaa johtanut WWF Suomen meriasiantuntija, FT Sampsa Vilhunen sanoo.

WWF lähestyi Itämerellä liikennöiviä matkustajalaivavarustamoja huhtikuussa pyytäen niitä sitoutumaan siihen, että ne joko käsittelevät jätevetensä asianmukaisesti aluksella* tai toimittavat ne satamassa viemäriverkostoon. WWF vetosi yhteensä noin 50 varustamoon kuudessa Itämeren maassa, ja yhdeksän varustamoa allekirjoitti sitoumuksen. Loput yhtiöt eivät joko vastanneet vetoomukseen tai antoivat erilaisia syitä sille, miksi ne eivät voi allekirjoittaa sitoumusta. "Osa syistä edusti erittäin lyhytnäköistä ja itsekästä bisnesajattelua. Eräs puolalainen varustamo ilmoitti, että satamien jätevesimaksut ovat sen mielestä liian korkeat eikä se siksi käytä puolalaisten satamien uusia tehokkaita jätevesipalveluita", Sampsa Vilhunen kertoo.

"Jotkin yhtiöt harmittelivat sitä, ettei kaikissa satamissa ole mahdollista jättää harmaita vesiä. Tällaisissa satamissa laivat voisivat kuitenkin useimmiten tilata tankkiauton tyhjentämään harmaat vedet. WWF kehottaa laivayhtiöitä myös investoimaan teknisiin järjestelmiin, joilla ravinteet voidaan poistaa harmaista vesistä laivalla. WWF esittää lisäksi, että niin kauan kuin kaikkia harmaita vesiä ei saada käsiteltyä tai kerättyä talteen, laivayhtiöiden tulisi välittömästi alkaa käyttää fosfaatittomia pesuaineita. Tämä vähentäisi dramaattisesti leväkukintoja ruokkivien harmaiden vesien fosforipitoisuutta. Vaikka matkustajalaivojen ravinnepäästöt ovat pieniä verrattuina esimerkiksi maatalouden ravinnepäästöihin, niillä on paikallista vaikutusta laivareitin varrella", Sampsa Vilhunen sanoo.

WWF rohkaisee matkailijoita, jotka suuntaavat kesällä Itämerelle, suosimaan niitä laivayhtiöitä, jotka ovat sitoutuneet jätevesikieltoon. Kannattaa myös olla yhteydessä varustamoihin, jotka eivät ole vielä allekirjoittaneet vetoomusta ja pyytää niitä parantamaan toimintaansa.

WWF on nyt lähettänyt samanlaisen haasteen myös kansainvälisille matkustajalaivavarustamoille, jotka toimivat Itämeren ulkopuolella mutta joiden laivat säännöllisesti vierailevat kesäisin Itämerellä. Kansainvälisiä yhtiöitä pyydetään allekirjoittamaan sama sitoumus tämän vuoden loppuun mennessä.

Sitoumuksen allekirjoittaneet laivayhtiöt:
  • Birka Line (Suomi)
  • Hurtigruten (Saksa)
  • Lindaliini (Viro)
  • Molslinien (Tanska)
  • Peter Deilmann Reederei (Saksa)
  • Seawind Line (Suomi)
  • Silja Line (Suomi)
  • Tallink (Viro)
  • Viking Line ABP (Suomi)

Nämä yhtiöt ovat sitoutuneet lopettamaan kaikki jätevesipäästönsä vuoden 2007 loppuun mennessä tai ilmoittaneet hoitavansa jo nyt jätevetensä asianmukaisesti.

Lista yhtiöistä, joihin WWF vetosi, on osoitteessa www.panda.org/europe/baltic WWF päivittää allekirjoittaneiden yhtiöiden listaa internetsivullaan jatkuvasti, kun uudet yhtiöt allekirjoittavat sitoumuksen.

Please, help us to keep this thread updated regarding passenger lines who has pledged to protect Baltic Sea. Updated information will be available through the link above.

The Baltic is the youngest sea on our planet, emerging from the retiring ice masses only some 10-15,000 years ago.  [ send green star]
 
 June 18, 2007 12:40 AM

Lähes koko Itämeren alueen happitilanne on huonontunut viime vuoteen verrattuna. Merentutkimuslaitoksen mukaan ainoastaan Pohjanlahdella merenpohjan happilukemat ovat selvästi kohentuneet.

Pohjanlahden eteläpuolisella Itämerellä merenpohjan happitilanne on kriittisen huono. Valtaosalla laitoksen tutkimuspisteistä ei löytynyt vesieläimiä.

Myös Suomenlahdella merenpohjan tilanne on vakava. Suomenlahdella pohjaeläimiä löytyi joka kolmannesta mittauspaikasta.

Ainoastaan Pohjanlahdella merenpohjan happitilanne on kohentunut. Parantunut tilanne näkyy muun muassa siinä, että pohjaeläinten määrä alueella on lisääntynyt. Esimerkiksi valkokatkojen kanta on kasvanut vuosikymmenten taantuman jälkeen.

Tiedot käyvät ilmi merentutkimuslaitoksen tutkimusalus Arandan jokavuotisen seurantamatkan raportista.

Itämeren pohjan tila on ollut heikko jo vuosia. Vuoden aikana tapahtuneet muutokset vahvistavat merentutkimuslaitoksen mukaan arvion, että Itämeri on vakavasti sairas.

YLE Uutiset

Kaikki mahdollinen apu Itämerelle olisi tervetullutta!
Ja metsäteollisuus aikoo kylvää ennätysmäärän lannotteita Suomen metsiin saadakseen nopeasti lisää tukkipuuta ...
Jos joku löytää adressin sitä vastaan, laittakaa ihmeessä linkki tänne!
 [ send green star]
 
 June 18, 2007 5:43 AM

Myös Nordic Jetline Finland toimitti juuri (18.6. klo 12.14) WWF:lle sitoumuksensa olla päästämättä jätevesiään Itämereen. Nordic Jetlinen pikainen sitoutuminen on hyvä esimerkki siitä, kuinka yhtiöt voivat tehdä sitoumuksensa milloin vain tulevaisuudessakin ja ilmoittaa siitä WWF:lle. Yhteensä sitoumuksia on nyt kymmeneltä yhtiöltä.


 [ send green star]
 
  New Topic              Back To Topics Read Code of Conduct

 

This group:
Finnish Wildlife Actions
234 Members

View All Topics
New Topic

Track Topic
Mail Preferences