START A PETITION 27,000,000 members: the world's largest community for good
START A PETITION
x
 
 
Greenpeace petition to encourage EU to create legislation against illegal logging and trade of trees August 29, 2007 4:58 AM

http://sign-a-petition.greenpeace.org/petitions/57

Suomen tuettava laittoman puun ja puutuotteiden myynnin kieltävää EY-lainsäädäntöä!

Herra ministeri,

Kaikissa suomalaisissa rautakauppaketjuissa myydään trooppisten sademetsien puusta tehtyjä parketteja ja muita puutuotteita. Trooppisten metsien hakkuista valtaosa tehdään laittomasti. Trooppisten luonnonmetsien hakkaaminen kiihdyttää ilmastonmuutosta ja uhkaa luonnon monimuotoisuutta. kuluttajan on tällä hetkellä vaikea varmistua ostamiensa tuotteiden laillisesti ja ekologisesti kestävästä alkuperästä. Laittomasti hakatun puun myynti ei ole kiellettyä Suomessa tai Euroopan Unionissa, vaikka esimerkiksi piraattilevyjen tuontia valvotaan tarkasti. Eurooppalaiset kuluttajat ovat tahtomattaan mukana trooppisten luonnonmetsien laittomassa tuhoamisessa ja Euroopan luoma kysyntä kiihdyttää hakkuita.

Suomen on tuettava sellaista kattavaa EY-lainsäädäntöä, joka kieltää laittomasti ja ekologisesti kestämättömällä tavalla hakatun puun myynnin EU:ssa.


 [ send green star]
 
 August 29, 2007 7:29 AM

Thanks! Kiitos Jouni! Signed!  [ send green star]  [ accepted]
 
  New Topic              Back To Topics Read Code of Conduct

 

This group:
Finnish Wildlife Actions
234 Members

View All Topics
New Topic

Track Topic
Mail Preferences