Start A Petition

20-21 May, Copenhagen: Freedom Flotilla Arrival and Solidarity Concert


Health & Wellness  (tags: Freedom, Al-Awda, Mairead, Falestine, Solidarity Concert, end the Gaza siege, humanitarian, massacres, medicine, injured, BDS, stop the Israeli blockade, Ship to Gaza Sweden and Norway, Free Gaza Denmark, Islands Brygge 22, Copenhagen, Denmark, Freedom Flotilla, Gr )

Fly
- 146 days ago - samidoun.net
At 4:00 pm, the boats, Freedom, Al-Awda, Mairead and Falestine will arrive in Copenhagen for two days before continuing to sail to Gaza. Come and give them a good welcome!   

We hate spam. We do not sell or share the email addresses you provide.

Comments

fly bird (26)
Monday May 21, 2018, 12:12 am
20-21 May, Copenhagen: Freedom Flotilla Arrival and Solidarity Concert
Sunday, 20 May
4:00 pm
Islands Brygge 22
Copenhagen, Denmark
Facebook: https://www.facebook.com/events/658844344462100/

Monday, 21 May
2:00 pm
Islands Brygge 22
Copenhagen, Denmark
Facebook: https://www.facebook.com/events/1993311957654169/

At 4:00 pm, the boats, Freedom, Al-Awda, Mairead and Falestine will arrive in Copenhagen for two days before continuing to sail to Gaza. Come and give them a good welcome!

At 5:00 pm, there will be a press conference by the Freedom Flotilla Coalition, Ship to Gaza Sweden and Norway and Free Gaza Denmark.

Søndag d.20 Maj klokken 16 lægger de 4 både Freedom, Al Awda, Mairead og Falestine til i København før de 2 dage senere sejler videre mod Gaza.

Kom og vær med til at give dem en god velkomst !

Kl. 17.00 afholdes der pressekonference med Freedom Flotilla Coalition, FFC, Ship to Gaza Sverige og Norge og Free Gaza Danmark.

70 år efter Al Nakba, sejler vi med 3 både fra Ship to Gaza Sverige og FFC’s fiskerbåd Al Awda fra Norge.
De 2 mindre både går gennem Europas kanaler og de 2 store rundt om den iberiske halvø
De 3 svenske både er en gave til de palæstinensiske unge i Gaza.
Flotillen er en fredelig og ikke voldelig aktion for at bryde den illegale og inhumane blokade af Gaza Striben.
På de 4 skibe vil der være repræsentanter fra mere end 20 lande, her i blandt Malaysia,
Canada, USA, Norge, Sverige, Danmark og mange lande i Europa.

Followed by a solidarity concert on Monday, 21 May!

THE ISRAELI BLOCKADE OF GAZA MUST BE STOPPED!

The violent attempt of Israel to combat the Palestinian campaign called Great March of Return at the borderline to Israel, have further worsened the situation in Gaza. But we will not be silent and passive!

Show your support when Ship to Gaza-Sweden and Freedom Flotilla Coalition with four boats, depart from the habour of Copenhagen on their journey to the Mediterranean Sea to break the 12 year long blockade of Gaza.

The Palestinian People of Gaza needs the international society – and we need your help.

Join us for a solidarity event, when we say farewell to the boats on may 21st from 2’oclock to 8 in the evening.

There will be music, speakers, food and drinks.

Program includes: Carrie W, Nurse, Tarneem Hammad, Mikkel Okine, Dj Due, Laase Aagaard, Vilde Tuv, Ninna Headager Olsen, Bilal al-Issa, Nesma Seyam and more!

Ship to Gaza Sweden sender endnu engang både afsted for at bryde blokaden af Gaza. Denne gang er det hele 4 både! Kom Free Gaza solidaritetskoncert med et fedt line up, boder med info, mad og drikke og se bådene før de sejler videre afsted.

Musik & digte:

☼ Carrie W. (https://www.youtube.com/watch?v=AmgtPwe-6Vc)

☼ Nurse (https://www.youtube.com/watch?v=WW5SQP-L-TM)

☼ Tarneem Hammad (https://wearenotnumbers.org/)

☼ Mikkel Okine – brasiliansk, afrikansk, caribisk, soul, funky disco
(https://www.mixcloud.com/funkytuesday/mikkel-ayi-okine-08052018-funky-tuesday-live-vinyl-session/)

☼ Dj Due – Hip hop DJ fra Nørrebro der vender plader (https://soundcloud.com/deejay_due)

☼ Lasse Aagaard fra Den fjerde væg (https://www.youtube.com/watch?v=S1x4XILsTOE)

☼ Vilde Tuv – Enkvindesband fra Bergen. Sidste album fik 5 stjerner i Gaffa (https://www.youtube.com/watch?v=sLEp09DeKYo)

Talere:
Tarneem Hammad (https://wearenotnumbers.org/)
Ninna Hedeager Olsen
Bilal Al-Issa
Nesma Seyam https://electronicintifada.net/content/joy-and-fear-mothers-lot-gaza/19606

ISRAELS BLOKADE AF GAZA SKAL STOPPES!

Israels voldsomme forsøg på at nedkæmpe den igangværende palæstinensiske kampagne Great March of Return ved grænsen til Israel, har yderligere forværret situationen i Gaza. Men vi nægter at se passivt til!

Vis din støtte når Ship to Gaza-Sweden og Freedom Flotilla Coalition med fire både stævner ud fra Københavns Havn, på deres færd til Middelhavet for at bryde Israels tolv år lange blokade af Gaza.

Det palæstinensiske folk i Gaza har brug for det internationale samfund – og vi har brug for din hjælp!

Kom til solidaritetsarrangement når vi sender de fire både afsted fra Islands Brygge i København, mandag den 21. maj klokken 14 til 20.

Der vil være musik, taler, salg af drikkevarer og mad.

Du kan også støtte ved at sende penge til kontonummer 5327-0241581.

Følg bådene på svenske Ship to Gaza på Facebook: Ship to Gaza-Sweden eller den svenske hjemmeside www.shiptogaza.se

http://samidoun.net/2018/05/20-21-may-copenhagen-freedom-flotilla-arrival-and-solidarity-concert/
 

fly bird (26)
Monday May 21, 2018, 12:19 am
NYC: People’s Monday for #YaserMurtaja
Monday, 21 May
7:00 pm
Grand Central Terminal
89 E 42nd St
NYC
Facebook: https://www.facebook.com/events/200911590632686/

Yaser Murtaja was a 31 year old Palestinian man from Gaza City. He was a father and a husband. He was also a renowned photojournalist.

On April 6, 2018 he was covering a Palestinian demonstration at the Israeli border. Despite the fact that he was taking photographs and was wearing a blue vest that indicated he was a journalist, Yaser was shot and killed by an Israeli sniper.

5 weeks later, 60 Palestinians were killed in a demonstration at the Gaza fence, in a single day.

If you believe that Yaser Murtaja’s life mattered, then come meet us at the clock in Grand Central so we can tell Yaser Murtaja’s story.

http://samidoun.net/event/nyc-peoples-monday-for-yasermurtaja/


Toulouse: Israeli Ambassador Not Welcome!
Wednesday, 23 May
6:30 pm
CCI
2 Rue Alsace Lorraine
Toulouse, France
Facebook: https://www.facebook.com/events/789590711428835/

Stop the Israeli crimes! The Israeli ambassador is not welcome in Toulouse. Shame on those who roll out the red carpet stained with Palestinian blood.

The blood of the over 120 dead Palestinians and thousands of wounded since 30 March is not yet dry, and a gala dinner is being organized on 23 May in the salons of the Chamber of Commerce and Industry of Toulouse, with the participation of the Mayor of Toulouse, a vice-president of the region and, as the guest of honor, the Israeli ambassador representing a racist, colonial state that has systematically perpetrated massacres against the Palestinian people for 70 years.

This propaganda-business operation occurs when, aside from the USA and a few satellites, the entire planet – and even, lately, President Macron! – has condemned the bloody repression against unarmed demonstrators seeking their right to return to the lands from which they were dispossessed in 1948 and the lifting of the Israeli siege on the Gaza Strip that has lasted for nearly 11 years.

To justify the gala dinner, a conference is being organized on “Israeli innovation,” an undignified celebration at a time when Israeli companies have received nearly a half-billion dollars in European public money, when European agencies are buying Israeli drones, some of which are being tested in Gaza.

We must put an end to impunity and the Israeli occupation and apartheid regime by building our solidarity with the Palestinian people, in particular through the Boycott, Divestment and Sanctions campaign (the State of Israel must be sanctioned and held accountable for its crimes.) With a priority demand: no weapons from Israel, no weapons for Israel.

We salute and support the Palestinian resistance – Sumoud – and the Great Return March. Long live Palestine, liberated from the regime of Israeli oppression and apartheid!

RASSEMBLEMENT le 23 mai à 18h30
devant la CCI, 2 rue Alsace Lorraine – M° Esquirol ou Carmes

Halte aux crimes israéliens !
L’ambassadrice d’Israël n’est pas la bienvenue à Toulouse
Honte à celles et ceux qui lui déroulent un tapis
rouge du sang des Palestinien.ne.s

Le sang des Palestiniens – plus de 120 morts, des milliers de blessés depuis le 30 mars – n’est pas encore sec qu’un dîner de gala est organisé le 23 mai dans les salons de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse avec la participation du Maire de Toulouse, d’une vice-présidente de la région et, comme invitée « d’honneur » l’ambassadrice d’Israël représentante d’un Etat raciste et colonial auteur de massacres méthodiques du peuple Palestinien depuis 70 ans.

Cette opération de propagande-business survient alors qu’à part les USA et quelques satellites, l’ensemble de la planète (et même tardivement le Président Macron !) condamne la répression par un bain de sang des manifestants désarmés qui revendiquent depuis le 30 mars leur droit au retour sur les terres dont ils ont été dépossédés en 1948 et la levée du blocus israélien sur la bande de Gaza qui dure depuis près de 11 ans.

Pour justifier le dîner de gala est organisée une conférence sur« La valorisation de l’innovation Occitanie -Israël… ». Une collaboration indigne à l’heure où les entreprises israéliennes auraient touché près d’un demi-milliard d’argent public européen, à l’heure où des agences européennes se fournissent en drones israéliens dont certains sont testés à Gaza.

Il faut mettre fin à l’impunité, et au régime d’occupation et d’apartheid israélien, en développant notre solidarité avec le peuple palestinien, en particulier par la campagne Boycott Désinvestissement Sanctions (l’État d’Israël doit être sanctionné et rendu comptable de ses crimes). Avec pour exigence prioritaire : pas une arme d’Israël, pas une arme pour Israël.

Nous saluons et soutenons la résistance palestinienne – Soumoud – et la marche du retour. Vive la Palestine libérée du régime d’oppression et d’apartheid israélien !

2018 – Le Temps de la Palestine Toulouse

Premiers signataires : Association France Palestine Solidarité 31, Association des Palestiniens de Toulouse, Attac 31, CGT Educ’Action 31, Collectif Coup pour Coup 31, Campagne BDS Toulouse, NPA 31, PCOF 31, SUD Santé Sociaux 31, Union des EtudiantEs de Toulouse, Union Juive Française pour la Paix…

http://samidoun.net/event/toulouse-israeli-ambassador-not-welcome/

Charleroi: Rally for Gaza in Solidarity with Palestine.

Friday, 25 May
5:00 pm
On the steps of the Hotel de Ville
Charleroi, Belgium

In homage to the victims of the Great Return March

For the right of return of Palestinian refugees

For an end to the blockade on Gaza

For an end to occupation

For an end to discrimination

For the boycott of Israel

Stop the massacres! Support the Palestinian resistance!

Vendredi 25 mai, de 17 à 18 h, sur les marches de l’Hôtel de Ville de Charleroi (place Charles II )
En hommage aux victimes de la Grande Marche du Retour

-Pour le droit au retour des réfugiés palestiniens

-Pour la levée du blocus de Gaza

-Pour l’arrêt de l’occupation

-Pour la fin de la discrimination

-Pour le boycott d’Israël

Stop aux massacres

Soutien à la résistance palestinienne

http://samidoun.net/event/charleroi-rally-for-gaza-in-solidarity-with-palestine/
 

Tania N (883)
Monday May 21, 2018, 1:16 am
Thanks for sharing.
 

Tania N (883)
Monday May 21, 2018, 1:17 am
Thanks for sharing.
 

Past Member (0)
Monday May 21, 2018, 1:32 am
Ok, great.
 

Derry R (39)
Monday May 21, 2018, 5:12 am
Noted, thank you.
 

W. C (7)
Monday May 21, 2018, 8:51 am
Thanks.
 

Colleen L (3)
Monday May 21, 2018, 11:27 am
Pray it goes smoothly. Thanks Fly
 

fly bird (26)
Tuesday May 22, 2018, 8:39 pm
Freedom Flotilla Sets Sail to Challenge Israel’s Blockade of Gaza (VIDEO)
May 22, 2018

A four-ship Freedom Flotilla has set sail for the Gaza Strip to challenge Israel’s decade-old blockade of the besieged territory.

The Al-Awda, Arabic for The Return, vessel set sail a week ago from Norway and linked up with three other boats in Copenhagen, Denmark on Sunday, before beginning a tour of European ports which will end in the Gaza Strip.A statement said:


“In response to the brutal Israeli blockade, for seven years, the Freedom Flotilla Coalition has carried out non-violent direct actions aimed at raising international awareness and putting pressure on the international community to end it. We will continue to put pressure on our governments and protest their complicity with Israel’s crimes against humanity.”

The boat was named to commemorate the 70th anniversary of the Nakba, or Catastrophe, in which more than 700,000 Palestinians fled or were forcibly expelled from their homes during the establishment of the Israeli state.

A spokesperson of the flotilla told Al Araby Al Jadeed that the participants want to send a message that:


“The Palestinian cause is not alone or isolated; many freemen around the world are advocates for this just cause”

This year’s freedom flotilla comes just weeks after Israeli forces opened fire on demonstrators in Gaza protesting for the right of return, killing more than 60.

“The blockade of Gaza is in its 11th year. It is such a gross violation of international law that it can be characterized as a crime against humanity,” participant Mikkel Grüner, a Danish national who is city councilor in Bergen, Norway, said.

Volunteers will join the multinational fleet for different legs of the journey, with a select group assigned to participate in the final run to Gaza.

The flotilla schedule will be kept confidential to guard against interference. In the past, mechanical failures have affected previous flotilla attempts, with allegations Israel may have tampered with the ships.

(Al Araby Al Jadeed, PC, Social Media)
http://www.palestinechronicle.com/freedom-flotilla-sets-sail-to-challenge-israels-blockade-of-gaza/


http://www.palestinechronicle.com/freedom-flotilla-sets-sail-to-challenge-israels-blockade-of-gaza/
 

Angela J (61)
Tuesday May 22, 2018, 9:02 pm
Thanks
 

Margie FOURIE (148)
Sunday May 27, 2018, 12:52 am
Thanks
 

Margie FOURIE (148)
Wednesday May 30, 2018, 11:24 pm
Thanks again
 
Or, log in with your
Facebook account:
Please add your comment: (plain text only please. Allowable HTML: <a>)


Track Comments: Notify me with a personal message when other people comment on this story


Loading Noted By...Please Wait

 


butterfly credits on the news network

  • credits for vetting a newly submitted story
  • credits for vetting any other story
  • credits for leaving a comment
learn more

Most Active Today in Health & Wellness

 
Content and comments expressed here are the opinions of Care2 users and not necessarily that of Care2.com or its affiliates.

New to Care2? Start Here.